Privacyverklaring

 

The Dance Factory is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. The Dance Factory doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van The Dance Factory is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

The Dance Factory is verantwoordelijk voor het aanbieden van danslessen. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1.      Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

2.      Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Verwerking persoonsgegevens

The Dance Factory kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Dance Factory, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website dan wel bij het handmatig invullen van een inschrijfformulier aan The Dance Factory verstrekt. The Dance Factory kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-         Uw voor- en achternaam

-         Uw adresgegevens

-         Uw telefoonnummer

-         Uw e-mailadres

-         Uw IP-adres

-         Uw facturatiegegevens waaronder uw IBAN/bank gegevens

-         The Dance Factory maakt foto’s en/of video’s tijdens de voorstellingen die zij geeft en soms ook tijdens de danslessen die zij geeft. Het is mogelijk dat u identificeerbaar op een dergelijke foto/video te zien bent.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

The Dance Factory zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door The Dance Factory verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het aanbieden van danslessen, dans workshops aan amateurs van de leeftijd van 1 tot 100 jaar eventueel op locatie van de klant, het aanbieden van vrijgezellenworkshops en kinderfeestjes. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van The Dance Factory te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

 

Marketingactiviteiten

The Dance Factory houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over huidige en nieuwe producten, diensten of functies van The Dance Factory.

 

Bewaartermijn

The Dance Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

The Dance Factory gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt The Dance Factory voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

The Dance Factory beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. 

 

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt The Dance Factory afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

 

Rechten van betrokkenen

The Dance Factory honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tdf-voorburg.nl.

The Dance Factory zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.Thedancefactory.eu worden gepubliceerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Contactgegevens

The Dance Factory

Lydie Platestraat 1

2274 LZ Voorburg

070 – 7530689

info@tdf-voorburg.nl

Gratis proefles
Lid worden

Winkelwagen

0
artikelen

Login

Heb je een proefles gevolgd?
Dan heb je al een account.
Wachtwoord kwijt?

Boek hier direct jouw feestje!

Adresgegevens
Gegevens jarige
De Privacyverklaring is van toepassing.

Meld je aan

Ben je lid of heb je een proefles gevolgd?
Dan heb je al een account,

LOGIN NA PROEFLES

Geen account? Volg de stappen hieronder.
 
ContactgegevensGeboortedatum
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
Location
Abonnement
Het abonnement dien je nog aan te betalen via ideal na het aanmaken van het account
Log hierna in om een eerste les te reserveren
Accountgegevens

Boek hier je vrijgezellen feest of Birthday Party


De Privacyverklaring is van toepassing.

Boek een privé lesDe Privacyverklaring is van toepassing.

Uitschrijven bij TDF


Hou er rekening mee dat de inschrijfperiode van 3 maanden (bij 45 min.) en 6 maanden (bij 60 min. les per week) voltooid moeten zijn. Hierna geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste van de maand.

Let op: de uitschrijving is officieel na bevestiging door The Dance Factory.

Maakt gebruik van vergoeding via stichting leergeld*
Vestiging*
Neemt nog deel aan de lessen tot eind datum*
Beoordeel ons:*
__ De Privacyverklaring is van toepassing.

Boek een dansworkshop voor je school, opvang of bedrijf


De Privacyverklaring is van toepassing.

Afmelden voor een lesDe Privacyverklaring is van toepassing.

OptionsDe Privacyverklaring is van toepassing.

Gratis proefles

Betalen

Contactgegevens
You can pick up at 2 locations below

Scan QR code: